Liivapritsitööd

Kuivliivapritsitööd

Kuivliivapritsitöid teostatakse põhiliselt enne renoveerimist vanemate ehitiste ja tööstushoonete erinevate hooneosade puhastamisel. Kuivliivapritsi meetodil on võimalik puhastada metalli, teraskonstruktsioone- värvist ja roostest. Sammuti kivi, betooni ja puit pindasid erinevatest pinnakatetest, looduslikest või kemikaalide jääkidest.

 

Märgliivapritsitööd

Märgliivapritsi tööd on eelkõige vähesema tolmuga ja sobib kasutamiseks just kohtades, kus tolm on suuresti segavaks faktoriks. Samas seob vesi liiva ja jääkained ning hiljem vajavad pinnad järelloputust või pesu.

Kysy tarjousta hiekkapuhalluksella tai muun meidän tarjoaman palvelusta

leht liivaprits